اژه ای : دادستان ها با آشوب طلبان حرفه ای برخورد کنند   

حرف آنلاین: رئیس قوه قضائیه به دادستان ها دستور داد که در راستای ایجاد امنیت و تامین آرامش در جامعه برای مردم، براساس قانون با آشوب طلبان حرفه ای برخورد کنند.

غلامحسین محسنی اژه ای در تماس با دادستان کل و مسولین قضایی دیگر، با تاکید بر اینکه صیانت از زندگی آرام مردم از وظایف قوه قضائیه است، اظهار داشت: به پرونده افرادی که آرامش مردم را برهم زده اند، با سرویس های بیگانه جاسوسی ارتباط برقرار کرده اند، اغتشاش می کنند و به اموال عمومی و دولتی خسارت می زنند، در اسرع وقت رسیدگی شود.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که در برخورد با آشوب طلبان، طبق قانون هیچ‌گونه کوتاهی صورت نگیرد.

اژه ای برخورد با افرادی که در ارائه شایعه و دروغ دست دارند را نیز ضروری دانست و به مسئولین قضایی کل کشور گفت: گروهک های معاند با شایعه و دروغ سعی می کنند، نوجوانان و جوانان را فریب دهند که لازم است با این موارد نیز طبق قانون برخورد لازم صورت بگیرد.

وی تاکید کرده برخی مردم به دلیل برخی شبهات مطالباتی دارند که با اقدامات به موقع قضایی و برخورد با سواستفاده کنندگان، از مساله دار شدن اینگونه افراد جلوگیری شود.