انتصابات جدید در شهرداری ساری

حمیدرضا مرادی سرپرست شهرداری ساری در احکام جداگانه سرپرست سازمان مدیریت پسماند، سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، سرپرست اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری، سرپرست اداره ممیزی و نوسازی املاک و سرپرست سامانه ۱۳۷ را منصوب کرد. جلسه معارفه سرپرستان جدید سازمان های مدیریت پسماند و سیما ، منظر و فضای […]

حمیدرضا مرادی سرپرست شهرداری ساری در احکام جداگانه سرپرست سازمان مدیریت پسماند، سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، سرپرست اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری، سرپرست اداره ممیزی و نوسازی املاک و سرپرست سامانه ۱۳۷ را منصوب کرد.

جلسه معارفه سرپرستان جدید سازمان های مدیریت پسماند و سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری، سرپرست جدید سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷، سرپرست اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری و سرپرست جدید اداره ممیزی و نوسازی املاک شهرداری مرکز مازندران ، با حضور علیرضا حمیدی سرپرست معاونت خدمات شهری، مرادی سرپرست حراست، حمیدرضا صابر سرپرست حوزه شهردار و علامه سرپرست کارگزینی شهرداری برگزار شد.

در این جلسه، حمیدی سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری با تبریک حلول ماه مبارک رجب ،گفت: مجموعه شهرداری ساری با تمام توان در جهت بهبود کیفیت خدمت رسانی به شهروندان گام بر میدارد و تغییرات مدیریتی این مسیر را فعال تر و پویاتر خواهد کرد.

وی با قدردانی از تلاش ها و زحمات مدیرانی که در دوایر مختلف شهرداری در گذشته مسئولیت داشتند، احکام صادر شده از سوی حمیدرضا مرادی سرپرست شهرداری ساری را ابلاغ کرد.

اسامی تغییرات مدیریتی به شرح ذیل می باشد:

سید محمدرضا گرامیان به عنوان سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماند،

سید سلمان ابوالقاسمی به عنوان سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

عباس نادری به عنوان سرپرست اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

نجمه نصوری به عنوان سرپرست سامانه ارتباط مردمی۱۳۷

مژگان رمضان پور با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره ممیزی و نوسازی املاک شهرداری ساری