مدیرکل آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای مازندران خبر داد؛

اشتغال بیش از 6 هزار نفر مهارت‌آموخته آموزشگاه‌های آزاد مازندران

حرف آنلاین: مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران از رهگیری اشتغال مهارت آموختگان آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای مازندران در بازه زمانی سال‌های 1399 الی 1400 خبر داد.

سید حسین درویشی گفت: نيروي انساني ماهر و کارآمد پربهاترين و ارزنده ترين سرمايه کشور است، بسياري از جوامع با وجود برخورداري از منابع طبيعي سرشار، به دليل فقدان نيروي انساني شايسته و لايق، توان استفاده از اين موهبت الهي را ندارند و روزگار را به سختي و مشقت مي گذرانند.

وی افزود: افراد پس از شرکت در دوره های آموزش فنی و حرفه ای به سطحی در مهارت های تخصصی خواهند رسید که می توانند بصورت خود اشتغالی یا کارآفرینی به فعالیت بپردازند.

درویشی در خصوص رهگیری شغلی مهارت آموختگان اظهار داشت: رویکرد آموزش های فنی و حرفه ای صرفا تولید مدرک مهارتی نبوده فلذا رهگیری شغلی مهارت آموختگان پس از طی دوره‌های آموزش فنی و حرفه ای جهت بررسی اثرپذیری آموزش در جامعه برایمان بسیار با اهمیت می‌باشد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای ادامه داد : آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد که سهم زیادی در برنامه های آموزشی استان برعهده دارند مورد ارزیابی قرار گرفتند، که رهگیری شغلی مهارت آموختگان این موسسات در بازه زمانی سالهای 1399و 1400 نشان از 6552 مهارت آموخته شاغل دارد.

درویشی با تاکید بر مستند سازی این رویداد اعلام کرد : برای اولین بار به ایجاد آلبوم اشتغال برای هریک از آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد در سطح سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور پرداختیم، تا اشتغال هر مهارت آموخته ثبت و درج گردد.

وی در خصوص تحلیل آماری این اطلاعات تصریح کرد : بر اساس اطلاعات اخذ شده از آلبوم اشتغال این موسسات 85 درصد شاغلین رویکرد خوداشتغالی و 15 درصد باقیمانده به کارآفرینی و ایجاد کسب و کار بزرگتر پرداختند . همچنین قریب به 80 درصد افراد اشتغال یافته به مشاغل مرتبط پرداخته و 20 درصد افراد جهت ارتقاء شغل غیر مرتبط خود از این مهارت کسب شده استفاده نمودند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران در خاتمه این گزارش بیان کرد: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باعث کاهش عمر بیکاری و تسریع در زمان ایجاد سرمایه در افراد می‌شود.