ارتقای تولیدات فرهنگی با ایده‌های دانشگاهی

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر گفت: ارتقای کمی و کیفی تولید محصولات فرهنگی و هنری با ایده‌های خلاقانه در دانشگاه‌ها تحقق می‌یابد.حجت‌الاسلام عیسی اسماعیلی در گفت‌وگو با آنا در تبیین رویکرد و برنامه‌های حوزه فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر در سال ۱۴۰۰ بر نقش عنصر خلاقیت در فناوری‌های فرهنگی در […]

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر گفت: ارتقای کمی و کیفی تولید محصولات فرهنگی و هنری با ایده‌های خلاقانه در دانشگاه‌ها تحقق می‌یابد.حجت‌الاسلام عیسی اسماعیلی در گفت‌وگو با آنا در تبیین رویکرد و برنامه‌های حوزه فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر در سال ۱۴۰۰ بر نقش عنصر خلاقیت در فناوری‌های فرهنگی در تولید محصولات فرهنگی و هنری با رعایت استانداردهای ملی برای تأمین نیازهای نسل جوان در دانشگاه‌ها تأکید کرد.

وی گفت: تقویت و توسعه صنایع خلاق و فناوری‌های فرهنگی با تربیت دانشجویان کارآفرین و خلاق، سبب اثرگذاری فرهنگی بسیار وسیعی در زیست‌بوم  منطقه‌ای و تأثیر فرهنگی عمیق میان دانشگاهیان می‌شود.معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر ادامه داد: بر این اساس شناسایی ظرفیت‌های بالقوه استادان و دانشجویان در دانشگاه‌ها و ایجاد انگیزه و مشارکت میان آنان از طریق تسهیلات حمایتی و ایجاد ارتباطات با نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌های فرهنگی و هنری می‌تواند به‌عنوان موتور مولد در ایجاد نهضت تولید محصولات و محتوای فرهنگی کارآ و باکیفیت در جامعه شده و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی را در حوزه فرهنگ تا حدی تأمین کند. اسماعیلی، رویداد ملی صنایع خلاق و فناوری‌های فرهنگی و فراخوان آن برای ارسال آثار در قالب محصول فرهنگی و ادبی با ایده و فرآیند نوآورانه در این واحد دانشگاهی از طریق ارتباط با دبیرخانه مرکزی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را یادآور شد.