اخذ سند مالکیت کاداستر برای ساحل دریا

سند کاداستر حریم ۶۰ متری دریا برای نخستین بار کشور در غرب مازندران دریافت شد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور سند تک برگ حریم ۶۰ متری دریا در غرب استان دریافت شده است، گفت: برای تمامی حریم ۱۳۷ کیلومتر حوزه اداره کل منابع طبیعی […]

سند کاداستر حریم ۶۰ متری دریا برای نخستین بار کشور در غرب مازندران دریافت شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور سند تک برگ حریم ۶۰ متری دریا در غرب استان دریافت شده است، گفت: برای تمامی حریم ۱۳۷ کیلومتر حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران سند کاداستر تهیه شده است. سنگاری افزود: ۱۰۶ کیلومتر از ۱۳۷ کیلومتر حوزه اداره کل غرب مازندران آزاد سازی شده است و تهیه سند کاداستر برای این زمین‌ها نیز در دستور کار است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر یکی از اقدامات این اداره کل را دادن مجوز به شهرداری‌ها برای ایجاد فضای گردشگری ساحلی اعلام کرد و افزود: ۶۶ پرونده برای ساخت اسکله و رستوران در ساحل و دریا تشکیل شده و در دست بررسی است.