ویدئو/احیای چوب و کاغذ مازندران در دولت سیزدهم

حسینی‌پور استاندار مازندران در آئین خودکفایی تولید کاغذ کتب درسی در شرکت چوب و کاغذ مازندران گفت که شرکت چوب و کاغذ مازندران در ابتدای این دولت در آستانه فروپاشی بود اما کارگران چوب و کاغذ مزد ایستادگی خود را گرفتند.