معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت که تاکنون ۸۲درصد از حریم ساحل خزر در حوزه استحفاظی مازندران از تملک نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی آزاد شد.

مهدی رازجویان در جمع خبرنگاران افزود: در مجموع از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر در حوزه استحفاظی مازندران  بیش از ۳۰۰ کیلومتر حریم ۶۰ متری خود را باز یافته است.

معاون عمرانی استاندار مازندران افزود : ۱۸ درصد از آزادسازی سواحل در مازندران باقی مانده است که از این میزان ۶ درصد متعلق به ارگان های نظامی و بنادر است که عملا خارج از طرح آزادسازی است.وی با اشاره به اینکه  ۶درصد نیز متعلق به مراکز اقامتی مربوط به  دستگاه های دولتی استان است، افزود: اکثر مراکز اقامتی آزادسازی سواحل را انجام داده اند ولی تعداد باقی مانده نیازمند استعلام و دریافت مجوز از مراکز بالادستی خود هستند.رازجویان گفت: ۶ درصد باقیمانده دیگر نیز متعلق به بخش خصوصی است که دارای سند می باشند که باید برای جابجایی این عرصه اعتباراتی برایشان درنظر گرفته شود. معاون استاندار مازندران با بیان اینکه سواحل بعد از مرحله آزادسازی نباید رها  شود، افزود: باید در سواحل سرمایه گذاری شده و با ورود شهرداری ها، دهیاری ها و بخش خصوصی  از این سواحل بهره برداری گردشگری و اقتصادی شود.

وی با اشاره به اینکه  یکی از اهداف ما از آزادسازی سواحل ایجاد اشتغال پایدار است افزود: برنامه ی ما  این است که سواحل آزاد شده با نظارت گردشگری و استانداری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی تعریف و سپس واگذار شود.

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید تمام ساخت و سازهای موجود در ساحل دریای خزر تا حریم ۶۰ متری آزاد شود.