ازهفته ی سوم دور برگشت پایانی مسابقات کشتی لیگ برتر بین تیم های دانشگاه آزاد مازندران و هیئت کشتی لرستان در سالن ورزشی امامعلی حبیبی شهرستان قائمشهر برگزارشد.
در این دیدارمهیج و تماشایی و یک طرفه تیم دانشگاه آزاد مازندران با نتیجه ی ده بر صفر به برتری رسید.امتیاز کسب شده ی دانشگاه آزاد۳۴بود.
از نکات برجسته ی این مسابقه حضور پرشور تماشاگران قائمشهری در این دیداربود.