مدیر طرح‌های آب‌رسانی شرکت آب منطقه‌ای مازندران در جمع مدیران شهرستان چالوس با اشاره به اهمیت این مجتمع بزرگ آب‌رسانی برای جمعیت ساکن و توریست منطقه گفت: با انتخاب پیمانکار در سال ٩۶ اجرای خط اصلی انتقال آب از مرزن‌آباد تا چالوس به طول ٢٨ کیلومتر و همچنین بند انحرافی و تأسیسات آبگیر آن شروع‌شده که تاکنون این طرح حدود ١۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 

علی سعیدی کیاسری گفت: جهت سرعت بخشیدن به این پروژه علاوه بر اجرای هم‌زمان خطوط انتقال و تأسیسات آبگیر حدود ٩ کیلومتر لوله به قطر ١٢٠٠ میلی‌متر خریداری و آماده اجرا است و مقدمات اجرای تصفیه‌خانه نیز در حال انجام است،ساختگاه آن مشخص و زمین موردنیاز نیز در دست تملک است.

مدیر طرح آب‌رسانی شرکت آب منطقه‌ای مازندران در ادامه با اشاره به مشخصات فنی این طرح ازجمله احداث ۵۴٠٠٠ مترمکعب مخازن ذخیره و ١٣۴ کیلومتر خطوط انتقال تصفیه‌خانه این طرح را از نوع متعارف با ظرفیت ١.۵ مترمکعب بر ثانیه اعلام کرد و گفت با بهره‌برداری این طرح آب موردنیاز جمعیت ۵٠٠ هزارنفری محدوده طرح در افق ١۴٢۵ تأمین خواهد شد. سعیدی کیاسری در پایان اجرای خط اصلی انتقال آب از مرزن‌آباد تا چالوس را به دلیل کوهستانی بودن منطقه، وجود رودخانه چالوس، وجود آزادراه تهران شمال و همچنین جاده قدیم کندوان بسیار دشوار برشمرد و گفت: عمده این خط از بستر رودخانه عبور می‌کند که در برخی از بازه‌ها نیازمند آزادسازی بستر و همکاری برخی از ادارات بوده که انتظار داریم با مشارکت بیشتر مردم و دستگاه ذی‌ربط و همچنین ظرفیت بالای عوامل اجرایی پروژه به‌ویژه پیمانکار این طرح مهم شتاب بیشتری بگیرد.