مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری گفت: با تبلیغات منفی درباره کرونا چطور در دوران پساکرونا باز هم ایران را به عنوان مقصد گردشگری در بازارهای خارجی تبلیغ کرده و اعتماد گردشگران را جذب کنیم؟

محمدابراهیم لاریجانی مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری درباره چالش تأثیر منفی انتشار اخبار ناگوار کرونایی روی صنعت گردشگری به  مهر گفت: اکنون ویروس کرونا وارد ایران شده و افراد زیادی یا از روی ترس یا دلسوزی و یا جو روانی رسانه‌های خارجی و یا حتی از روی اطلاعات غلط مشغول مخدوش کردن نام ایران هستند و مدام درباره اینکه چه کمبودهایی در ایران وجود دارد و یا اینکه در کجا چه اتفاق ناگواری افتاده است و یا اینکه بیمارستان‌های ما با کمبود امکانات دچار هستند و … صحبت می‌شود. غافل از اینکه چند ماه دیگر کرونا از بین می‌رود و ایران دوباره می‌خواهد در بازارهای بین المللی حضور پیدا کند.وی گفت: ما باید به این موضوع فکر کنیم که بعد از کرونا چطور می‌خواهیم گردشگر جذب کنیم آیا با این جوسازی‌ها، دنیا حرف ما را می‌شنود؟ زمانی که می‌گوئیم ایرلاین‌ها آلوده به ویروس هستند و یا هتل‌های ما استانداردهای بهداشتی را رعایت نمی‌کنند یا سیستم‌های نظامی و مترو و بهداشت و امکانات بیمارستانی خود را زیر سوال می بریم آیا به این فکر نمی‌کنیم که گردشگر پس از این دوره چطور اعتماد کرده و به ایران بیاید؟

وی افزود: زمانیکه در چین کرونا شیوع پیدا کرد، آن چیزی که چینی‌ها به دنیا مخابره کردند ساخت بیمارستان در ده روز بود. این همان چیزی است که در ذهن مردم شکل گرفته است. باید بررسی کرد که آنها در اوج ضعف و بحران چه چیزی را به دنیا مخابره می‌کنند ما چرا این کار را انجام ندهیم؟ چرا هیچ کسی نگفت که ایران در ۲۰ روز چند هزار ایرانی را پایش کرد و یا چه امکاناتی را به کار گرفت تا افراد بتوانند یک تست اولیه از وضعیت خود بگیرند و یا اینکه چه نرم افزارهایی به وجود آمد تا بررسی شود آیا کسی نیاز دارد به بیمارستان برود یا نه. ما چرا اخبار و اتفاقات خوب را به دنیا مخابره نکنیم؟

وی تصریح کرد: اگر فعالان گردشگری از همین الان به انتشار عکس‌ها و معرفی ایران واقعی و قدرت ایران در مبارزه با کرونا نپردازند، سال‌ها باید وقت و هزینه بگذاریم تا این تصویر را از ذهن گردشگران پاک کنیم .