۱۶پزشک متخصص و فوق تخصص بابلی در رشته های مختلف اعم از کلیه، کودکان و نوزادان، قلب و عروق، روانشناسی ، روانپزشکی و مغز و اعصاب در صبح و عصر به شهروندان بابلی مشاوره ارائه می دهند.این پزشکان بر اساس زمانبندی ارائه شده که در کانال تلگرامی دانشگاه علوم پزشکی بابل  به آدرس mubabool@ قرار گرفته در دو نوبت صبح از ساعت ۱۰ الی ۱۴ و عصر ها نیز از ساعت ۱۷ الی ۲۰ آماده پاسخگویی به شهروندان می باشند.با توجه به اینکه بیمارستان های بابل درگیر بیماران کرونایی می باشد این اقدام ضمن رفع نیازهای پزشکی شهروندان  مانع از ازدحام پیش از اندازه شهروندان برای بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی بابل خواهد بود.