آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم تیم ملی کشتی گفت: تمرینات آماده‌سازی خود را در شهر جویبار پیگیری می‌کنم.به گزارش مهر، دارنده مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا تصریح کرد: البته برنامه تمرینی را هر دو روز یک بار از کادر فنی دریافت می کنم و با آن ها هماهنگ هستم ولی با یکی دو نفر از دوستانم با حفظ شرایط بهداشتی و ایمنی در جویبار تمرین کشتی را نیز انجام می دهم.