کمیل قاسمی یکی از چهره های موفق ورزشی ایران و جهان محسوب می شود که در کنار فعالیت های ورزشی خود هیچگاه از انجام اقدامات خیرخواهانه برای هموطنان مناطق محروم کشور دریغ نکرد. او که بعد از پایان دوران قهرمانی خود سعی کرد با حضور در استانهای محروم به کم و کاستی های هموطنان نیازمند بپردازد مدتهاست به یک چهره دوست داشتنی و فراموش نشدنی تبدیل شده است.سنگین وزن بااخلاق کشتی ایران در پایان سال ۹۸ که با فراز و فرودهای فراوانی برای ورزش ایران و جهان و به ویژه کشتی همراه بود به خبرنگار مهر گفت: هیچگاه انجام چنین اقداماتی را چیزی خارج از وظایفم ندانستم چراکه من فرزند کوچک ایران هستم و تا پایان عمر باید دین خود را به کشورم ادا کنم.وی در خصوص برنامه های مهم خود در سال جدید گفت: امسال هم قصد دارم در کنار قهرمانان و پهلوانان نامدار کشورمان همچون رسول خادم، حسن رحیمی، احسان لشگری،علی اصغر بذری، عباس طحان، امیر توکلیان و مصطفی علیزاده و برخی دیگر از کشتی گیران در چند گروه با حضور در روستاهای محروم حضور یابیم و به هموطنان مان کمک کنیم.