حرف آنلاین: معاون فرمانده نیروی انتظامی مازندران با بیان اینکه در ایام اجرای طرح نوروزی پلیس از ۲۵ اسفند تاکنون ۲۲ قرارگاه و ۲۶ ایستگاه پلیس انتظامی در تفرجگاه ها و ۴۷ ایستگاه پلیس راه و راهور ایجاد کردیم، افزود: با استفاده از دوربین در تجهیزات پلیس مازندران، ایجاد شد با ۲۳ درصد کاهش تصادف فوتی مواجه بودیم.
یارعلی نیازی با بیان اینکه در ۱۵ سال گذشته ۲۸ هزار کشته در تصادفات رانندگی در کشور داشتیم، ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده اکنون این کشته ها به مرز ۱۵ هزار نفر رسیده و امیدواریم این میزان به حداقل برسد.
وی تصریح کرد: نقاط حادثه خیز همچنان تحت نظارت پلیس است و تقاضا داریم اصلاح هندسی توسط دستگاه ها انجام شود تا تصادفات کاهش یابد.
نیازی با اشاره به اینکه تصادف های خسارتی که کمتر از هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد کروکی تنظیم نمی شود و باید به بیمه مراجعه کنند، ادامه داد: اما در زمان اجرای طرح نوروزی برای معطل نشدن گردشگران، پلیس سر صحنه کروکی تنظیم می کند و تحویل افراد می دهد تا در حداقل زمان به این مسائل رسیدگی شود.