در حکم تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ضمن اشاره به تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند دکتر یخکشی، وی را به مدت ٢ سال به‌عنوان رئیس کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان، منصوب کرد. 

معاون وزیر نیرو در این حکم با اشاره به مصوبه کارگروه سیاست‌گذاری و راهبری مدیریت جامع کیفیت منابع آب وزارت نیرو بر اجرای نظام‌نامه مدیریت جامع کیفیت منابع آب کشور و همچنین همکاری، تعامل و ارتباط مؤثر با دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

شایان‌ذکر است مأموریت‌های اعضای این کارگروه در چهارچوب اهداف و برنامه‌های راهبردی وزارت نیرو در زمینه حفاظت کیفی منابع آب بوده که در این حکم بر راهبری کارگروه برای تحقق اهداف و وظایف تصریح‌شده در نظام‌نامه، اجرای برنامه و بخشنامه‌های ابلاغی وزارت نیرو، پایش و حفاظت از کیفیت آب و پساب و احصاء چالش‌ها و مشکلات کیفیت آب استان و اجرای برنامه‌های عملیاتی بهبود و ارتقا تأکید شد.