سرپرست بهزیستی مازندران در دیدار صمیمانه با همکاران اداره بهزیستی شهرستان آمل گفت: توزیع اعتبارات براساس سرانه استانی خواهد بود.

دکتر باقری در نشست صمیمانه با همکاران اداره بهزیستی شهرستان آمل، تخصیص اعتبارات را در قیاس با طیف گسترده خدمات ناکافی عنوان کرد و گفت : مقررشده تا توزیع اعتبارات بر اساس سرانه استانی، با توجه به تعداد پرسنل، نوع فعالیت و آمار مددجویان صورت گیرد.وی افزود : توزیع منابع مالی بر اساس نوع، میزان و حجم فعالیت پرسنل، بر عهده رؤسای شهرستان‌ها است

.سرپرست بهزیستی مازندران بر صراحت، شفافیت و صداقت در بیان انتظارات و مشکلات موجود تأکید و خاطرنشان کرد : در بهزیستی مقام و منصب وجود ندارد و صرفاً براساس تقسیم‌کاری که صورت گرفته است، با رویکرد تیمی کسب رضایت همکاران و جامعه هدف اهمیت دارد. باقری حفظ حرمت و شأن مراجعین و همکاران در مناسبت‌های اداری را اولویت اصلی بهزیستی دانست و تصریح کرد : امنیت و آرامش محیط کار را حفظ کنید و مثل اعضای خانواده، مسائل و مشکلات را در چهارچوب قواعد سازمانی تعریف‌شده حل‌وفصل کنید.وی با تأکید بر ثبت مشخصات و اطلاعات دقیق و کامل مددجویان در سامانه U I اذعان کرد : اگر موردی در شهرستان‌ها وجود دارد که از توان همکاران خارج است فوراً به ستاد اعلام شود تا در اولویت بررسی و رسیدگی قرار گیرد.