حذف ناباورانه ی قرمز پوشان نساجی قائمشهر در برابر شهر خودرو مشهددر مرحله ی یک شانزدهم لیگ فوتبال برتر ایران در قائم شهر رقم خورد. این بازی در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر که با حضور پرشور تماشاگران نساجی برگزار شد، با گل دقیقه ی ۷۱ اکبر صادقی برای شهر خودرو مشهد امیدهای نساجی را برای رسیدن به مراحل بعدی جام حذفی به یاس تبدیل کرد.