نوشهر-خبرنگار حرف: رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-نوشهر گفت: امسال از محل صندوق توسعه ملی ۱۲ میلیارد ریال اعتبار برای احیاء مراتع غرب مازندران اختصاص بافت . کیوان وریج کاظمی افزود: این اعتبار نسبت به سال گذشته حدود چهار برابر افزایش نشان می‌دهد . این مقام مسئول در ادامه گفت: امسال از این میزان اعتبار یک هزار و ۸۸ هکتار از مراتع غرب مازندران بذرپاشی، کپه کاری و حفاظت و قرق می‌شود .

کاظمی ادامه داد: این عملیات در سه شهرستان چالوس،رامسر و نوشهر و در شش حوزه آبخیز صورت می‌گیرد .

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی نوشهر ، همچنین اظهار داشت : در قالب این پروژه ۲۱۸ هکتار از دیمزارهای کم بازده غرب استان با بذر یونجه که به‌صورت رایگان در اختیار دامداران قرار می‌گیرد ، به زیر کشت خواهد رفت .

کاظمی یکی دیگر از مزایای این پروژه را خرید و تحویل ۱۰۰ دستگاه آبشخوار و پنج هزار متر لوله پلی‌اتیلن برای بهداشتی کردن چشمه‌ها در مراتع ذکر کرد.