اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران در راستای انجام وظایف حاکمیتی خود در دریا و صیانت از نوار ساحلی ، با همکاری اداره کل منابع طبیعی و مراجع قضایی ، طی دو هفته گذشته نسبت به تخریب سه سازه غیر مجاز در مناطق ساحلی محدوده شهرستان های نوشهر ، عباس آباد و رامسر اقدام نمود که با قلع و قمع این سازه ها و رفع تصرف کامل آن ها ، حدود ۶ هزار متر مربع از اراضی ساحلی جهت بهره‌برداری در اختیار عموم هموطنان گرامی قرار گرفت.