رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تنکابن ،عباس‌آباد و رامسر از اجرای عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی نمکدره این شهرستان به طول حدود ۲/۵ کیلومتر و بااعتباری بالغ‌بر ۲۰ میلیارد ریال خبر داد .حمیدرضا مقتدر ضمن اعلام این خبر افزود : ازآنجاکه شهرستان رامسر به دلیل شرایط خاص منطقه‌ای و تعدد روستاها دارای راه‌های روستایی پراهمیتی بوده ، لذا نگاه به محورهای روستایی یکی از برنامه‌های اصلی کاری این اداره کل می‌باشد .

مقتدر افزود : بهسازی و آسفالت راه روستایی نمکدره محور جنت رودبار شهرستان رامسر به طول۲/۵ کیلومتر زیرسازی و آسفالت خواهد شد که مردم شریف منطقه پس از سالیان متمادی از مواهب جاده ایمن و آسفالته بهره‌مند خواهند شد .

گفتنی است : از ۷۸۴۶ کیلومتر راه‌های روستایی موجود در مازندران ، مقدار ۲۷۵ کیلومتر آن در شهرستان رامسر واقع‌شده است .