معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران از برگزاری ۱۴ دوره آموزشی در سطح استان خبرداد.

به گزارش مهر، حسین ایزدی با اشاره به اهمیت آموزش به شاغلین صنایع دستی در راستای رونق تولید و فروش گفت: دوره های کار آفرینی وایجاد کسب و کار، بازاریابی صنایع دستی و بهبود کسب وکار، آشنایی با اصول حرفه ای شرکت درنمایشگاه ، روش های نوین قیمت گذاری در بازار، بازاریابی حرفه ای، روش های نوین تبلیغات، شناخت هویت ونوآوری در صنایع دستی، مبانی شناخت اصالت اشیاء و نیاز سنجی فرهنگ استفاده از صنایع دستی در زندگی روزمره، در سطح استان مازندران برگزار خواهد شد.

وی افزود: ۱۵ دوره آموزش عمومی و شاغلین صنایع دستی در شش ماهه نخست سال ۹۸ در استان مازندران برگزار شده است.