رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با حضور در شهرستان قائمشهر از مرکز آموزشی درمانی رازی و پروژه ساختمانی جایگزین این بیمارستان و کلنیک ویژه در حال ساخت این شهرستان بازدید کرد .

دکتر سید عباس موسوی که جمعی از اعضای هیئت رئیسه این دانشگاه وی را در شهرستان قائمشهر همراهی می کردند ، ضمن بررسی روند پیشرفت پروژه های در حال احداث بیمارستان جایگزین رازی و کلنیک تخصصی و فوق تخصصی این شهرستان، با مسئولین و ناظرین این پروژه ها ، گفتگو کردند.