۵۵۸ هکتار از اراضی ملی در مازندران رفع تصرف شد

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در یک‌سال گذشته ۵۵۸ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در مازندران خلع‌ید و رفع تصرف شد.

به گزارش حرف آنلاین؛ حجت الاسلام محمدصادق اکبری با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص برخورد با زمین خواری، رفع تصرف از اراضی ملی و تاکید رئیس قوه قضائیه دراین مورد، اظهار کرد: سال گذشته برخورد با متصرفان اراضی ملی در اولویت قرار گرفت واقدامات خوبی درسراسر استان انجام شد.

وی اهمیت گزارش‌های مردمی در رفع تصرف اراضی ملی وطبیعی را مورد تاکید قرارداد و افزود: منابع طبیعی متعلق به همه مردم است و می‌توانند درصورت مشاهده تخلف و تصرف ازطریق سامانه سجام موارد را اعلام کنند تا پیگیری‌ها در زمان کمتری صورت گیرد؛ البته منابع طبیعی نیز باید به صورت مستمر مشغول بازدید از حوزه‌های استحفاظی باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به میزان خلع‌ید اراضی استان، گفت: ۱۹۴ هکتار از اراضی ملی درسال ۱۴۰۰ رفع تصرف شد که درسال ۱۴۰۱ این رقم به ۵۵۸ هکتار رسید واین نشان از قاطعیت و پیگیری دستگاه قضایی استان در برخورد با متخلفان و حفظ اراضی ملی دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: حفاظت از اراضی ملی مختص یک اداره یا یک نهاد نیست، همه‌ی دستگاه‌های ذی‌ربط باید با همکاری وهمدلی عزم خود را جزم کنند.