گزارش تصویری| اقدامات فرهنگی قرارگاه محرومیت‌زدایی پیشرفت و آبادانی در دهستان پشتکوه ساری