گزارش تصویری|آیین غباروبی مسجد مقدس جمکران در آستانه ماه رمضان 

در آستانه ماه رمضان ، مسجد مقدس جمکران توسط خادمین این مکان مقدس شستشو و غبار روبی شد.

در آستانه ماه رمضان ، مسجد مقدس جمکران توسط خادمین این مکان مقدس شستشو و غبار روبی شد.