ویدئو | پرونده سد فینسک بسته شد؟

ماجرای جلسه شهریور سال ۱۴۰۱ در استان سمنان بابت طرح سد فینسک که دکتر کاویان مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران نیز در آن حضور داشت.