مدیر جدید روابط شرکت توزیع برق غرب مازندران معرفی شد

نوشهر-خبرنگار حرف:پس از انتصاب مهدی پور مدیر سابق روابط عمومی این شرمت،بعنوان مدیر امور برق شهرستان چالوس،مهندس ابوذر موجرلو بعنوان سرپرست دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق غرب مازندران منصوب شد. طی حکمی فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران ابوذر موجرلو را بعنوان سرپرست روابط عمومی این شرکت منصوب کرد.در این حکم آمده […]

نوشهر-خبرنگار حرف:پس از انتصاب مهدی پور مدیر سابق روابط عمومی این شرمت،بعنوان مدیر امور برق شهرستان چالوس،مهندس ابوذر موجرلو بعنوان سرپرست دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق غرب مازندران منصوب شد.

طی حکمی فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران ابوذر موجرلو را بعنوان سرپرست روابط عمومی این شرکت منصوب کرد.در این حکم آمده است امید است با استعانت از خداوند متعال نسبت به رعایت مفاد میثاق نامه و انجام وظایف محوله تحت نظر اینجانب اهتمام ورزید. از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در راستای پیشبرد اهداف مقدس جمهوری اسلامی و خدمت رسانی کوثر به مردم شریف منطقه خواستارم.