عباسعلی نوبخت ؛ از دانشگاه ساری تا وزارت کشور

حرف آنلاین: سرپرست وقت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، فرزند شهید تقی نوبخت و کارشناس ارشد در رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری با موضوع پایان‌نامه "ارزیابی توده‌های دست است.

عباسعلی نوبخت متولد سال ۱۳۵۰ است که موفق به اخذ مدرک دکتری مهندسی منابع طبیعی- جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شد.

نوبخت رساله دکترای خود را با عنوان تأثیر دامداری سنتی بر تنوع زیستی، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک انتخاب کرده است.

از سمت‌های قبلی سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، می‌توان به معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران اشاره کرد.

وی از یازدهم خرداد ماه ۱۳۸۵ تا دهم خرداد ۱۳۸۸ به مدت سه سال مسئولیت ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری را بر عهده داشت و از دهم خرداد ماه سال ۱۳۸۸ تا دهم خرداد ماه سال ۱۳۹۳ به مدت پنج سال مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران بوده‌ است.

سپس تا مرداد ماه ۱۳۹۵ به مدت حدود دو سال مدیرکل دفتر جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیرگاه‌های جنگلی بوده و از پنجم مرداد ماه ۱۳۹۵ تا اواخر ۱۴۰۰ مسئولیت معاونت امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را بر عهده داشته است.

از افتخارات معاون وزیر و رئیس منابع طبیعی میتوان به؛ استخدام در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در آذر سال ۱۳۷۷،کارشناسی تجدیدنظر طرح‌های جنگلداری خلیل محله و عباس‌آباد، وناجم، میان دره، نقیب ده و مزده، پجیم، کارشناس مسئول اداره حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، ساری، کارشناس برگزیده گروه دوم پروژه مشترک زیست کره بین کشورهای ایران و آلمان، ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری از خرداد ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۸۸،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، ساری از خرداد ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۳، مدیرکل دفتر جنگلکاری، پارک‌ها و ذخیره گاه‌های جنگلی از خرداد ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۵ اشاره کرد.

وی همچمنین معاون تامور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از مرداد ۱۳۹۵ تاکنون، رئیس نمونه ادارات شهرستان ساری در سال ۱۳۸۵، ملقب به جنگلدار نمونه استان مازندران در سال ۱۳۸۶ و مدیرکل برتر استانی در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال ۱۳۹۰، بود.

گفتنی است، دریافت لوح تقدیر از وزیر جهاد کشاورزی به‌خاطر حفظ و حراست از عرصه‌های منابع طبیعی و عنوان مدیرکل برتر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال ۱۳۹۲ از دیگر موفقیت‌ها در کارنامه عباسعلی نوبخت است.