مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران خبرداد

ضرورت مدیریت و تامین زنجیره کامل برنج در مازندران

مدیرکل هماهنگی اقتصادی استانداری مازندران گفت: برای ساماندهی بازار برنج در استان مازندران ضرورت دارد که مدیریت و تامین زنجیره کامل برنج در این استان از تولید، تامین، جابه جایی، انبار و فروش برنامه ریزی و هدفگذاری شود.

مدیرکل هماهنگی اقتصادی استانداری مازندران گفت: برای ساماندهی بازار برنج در استان مازندران ضرورت دارد که مدیریت و تامین زنجیره کامل آن در این استان از تولید، تامین، جابه جایی، انبار و فروش برنامه ریزی و هدفگذاری شود.

به گزارش حرف آنلاین، سید عباس حسینی در حاشیه جلسه بررسی بازار برنج مازندران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه با توجه به آغاز برداشت این محصول در استان مازندران و لزوم مدیریت بازار آن جهت تحقق سود حداقلی برای کشاورزان و سایر ذینعفان تدابیری طی جلسه امروز در مازندران اندیشیده شد، گفت: بازار برنج باید با حضور همه بازیگران و ذینفعان در بخش دولتی و خصوصی، تشکل های متنوع و متکثر این بخش در سطح استان مازندران از تدابیری برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه در وهله نخست باید در سال زراعی جدید و فصل برداشت تشکل های فعال آمارهای واقعی از سطح برداشت، میزان شلتوک و برنج سفید تولید شده در استان ارائه دهند، افزود: اداره کل راهداری استان نیز آماری از وضعیت جابه جایی محصول به سایر نقاط کشور تهیه و سامانه جامع انبارها در دستور کار جهاد و صمت مازندران قرار خواهد گرفت.

استفاده از ظرفیت تشکل های برنج در استان

حسینی با اشاره به اینکه تولید، انبار و جابه جایی هر گونه محصول در شالیکوبی ها و انبارها باید اظهار شود، گفت: تهیه آمارها کمک خواهد کرد تا حجم واقعی تولید و انبار و نیاز بازار برنج در استان شناسایی شود.

مدیرکل اقتصادی استانداری مازندران با بیان اینکه بحث بازاررسانی نیز توسط تشکل ها براساس ظرفیت ها و توانمندی ها مورد بررسی قرار گرفت تا حجمی از برنجی را که می توانند خریداری و به سایر نقاط کشور ارسال کنند مشخص شود، افزود: همچنین بخش خصوصی و دولتی مازندران اعلام آمادگی برای تامین برنج موردنیاز فروشگاه های زنجیره ای و مجموعه های بزرگ کشور داشته است.

وی با اعلام اینکه در این جلسه مقرر شد دستگاه های ذیمدخل مانند صمت و جهاد اعلام قیمت تمام شده را به عنوان قیمت پایه بازار در اسرع وقت به انجام برسانند، گفت: از سال جاری همه ذینفعان به ویژه تشکل ها نقش پررنگی را در ساماندهی ایفا خواهند کرد و ایجاد تشکل صنفی تخصصی حوزه برنج به عنوان تشکل بالادستی با حضور همه بازیگران بالادستی در استان مطرح است که این تشکل فراگیر برای مدیریت زنجیره کامل در استان ضروری شناسایی شده است.

این مسئول با تاکید بر اینکه کشت قراردادی و  تمهید برای راه اندازی زنجیره کامل برنج در استان مازندران در دستور کار این کارگروه قرار گرفته است، تصریح کرد: همچنین درخواست تامین مالی برای خرید برنج از کشاورزان طی مکاتبه ای قبلا با فرزین رئیس بانک مرکزی و وزیراقتصاد دارایی انجام شده است که این نامه ها تکرار می شوند تا بتوانیم نتایج مذاکرات را به نفع کشاورزان رقم بزنیم.