شطرنج ایران پیگیر تسویه حساب مالی با فدراسیون جهانی

برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان در تهران اگرچه موفقیت بزرگی در تاریخ ورزش ایران و به خصوص در بخش بانوان بود و حتی تاثیرات سیاسی و فرهنگی بزرگی هم به همراه داشت اما شطرنج ایران را درگیر مسائل مالی و بدهی به فدراسیون جهانی (فیده) کرد که کماکان هم ادامه دارد. این رقابت ها […]

برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان در تهران اگرچه موفقیت بزرگی در تاریخ ورزش ایران و به خصوص در بخش بانوان بود و حتی تاثیرات سیاسی و فرهنگی بزرگی هم به همراه داشت اما شطرنج ایران را درگیر مسائل مالی و بدهی به فدراسیون جهانی (فیده) کرد که کماکان هم ادامه دارد.

این رقابت ها پنج سال پیش در دوره ریاست مهرداد پهلوان زاده با حضور ۶۳ بازیکن در تهران برگزار شد. هزینه لازم این میزبانی در دو بخش جایزه بازیکنان شرکت کننده و هزینه های جانبی بود، باید به حساب فدراسیون جهانی واریز می شد اما دیرکرد مسئولان وقت فدراسیون ایران در انجام پرداختی به موقع، شطرنج ایران را تا مرحله تعلیق هم پیش برد.

اما با پیگیری های صورت گرفته، همکاری فیده و همچنین حمایت مالی وزارت ورزش بخشی از بدهی ایران پرداخت شد. تسویه حساب بخش باقی مانده که ۷۰ هزار یورو (یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان) بود، به فدراسیونِ حسن تامینی موکول شد طوریکه بخشی از دغدغه وی و فدراسیونش انجام تسویه حساب با فیده است.

در همین راستا و طبق توافق صورت گرفته، فدراسیون شطرنج ایران هر دو ماه مبلغ ۱۰ هزار یورو معادل ۳۰۰ میلیون تومان به حساب فیده واریز می کند تا بدهی خود را به مرور تسویه کند.