رمز ماندگاری!

استاندار بیست و سوم مازندران پس از کش و قوس های متداول سیاسی تعیین شد و احمدحسین‌زادگان زمام امور استان را در دست گرفت.

به گزارش حرف آنلاین،  با توجه به سوابق اجرایی که حسین‌زادگان دارد، حتما از وضعیت موجود، نیازها و کمبودها مطلع است اما به دلیل عملکرد نه چندان مطلوب استانداران گذشته در دو حوزه مهم ، بیان چند نکته ضروریست.
احمد حسین‌زادگان یا همان حاج مجید بواسطه جایگاه اجتماعی مطلوب، علاوه بر برنامه محور بودن و رسیدگی به همه مسائل استان، با محوریت قراردادن چند موضوع مهم و به ثمررساندن آنها، می تواند در تاریخ استانداران مازندران ماندگار شود. گردشگری و محیط‌زیست دو مقوله ای است که به جرات به می توان گفت استانداران گذشته کمترین توجه به آن را داشته اند. چون اگر برنامه ریزی منسجم و فعالیت کابردی در این خصوص صورت گرفته بود، در حال حاضر شاهد این حجم مشکلات در این حوزه ها نبودیم. تنها می توان از محمداسلامی استاندار سابق نام برد که در طول عمر کوتاه مدیریتی( کمتر از یکسال) گام های مثبتی در این خصوص برداشت و بصورت جدی پیگیر بود.
دو موضوع کلان گردشگری و محیط زیست زیرشاخه های گسترده ای دارند اما با توجه به سابقه و اهمیت برای مازندرانی ها، راه اندازی گردشگری دریایی و زمستانی، بکارگیری از روش های گردشگری پایدار در نقاط حساس زیست‌محیطی نظیر فریدونکنار و میانکاله و ساماندهی مسائل مربوط به پسماند و زباله مهمترین آنها می باشد. در صورت به ثمر نشستن این طرح ها در این دوره مدیریتی، حسین‌زادگان در تاریخ استانداران ماندگار خواهد شد.
گردشگری دریایی و گردشگری زمستانی دو چالس اساسی استان است و مردم وعده های مختلفی را از دولتمردان شنیده و رسانه ها بارها به آن پرداخته‌اند اما اتفاق مهمی در این خصوص بویژه در مقوله گردشگری زمستانی نیفتاده است. شاید گام هایی توسط سرمایه گذاران در بخش گردشگری دریایی برداشته شده اما همچنان درگیر مسائل ریز و درشت اداری هستند.
در حوزه پسماند نیزفعالیت اثرگذاری که این قصه پر غصه را به پایان برساند، صورت نگرفته؛ ساماندهی شیرابه های محل دفن زباله در یکی دو شهر اجرایی شده و کارخانه کمپوست شهرهای نوشهر و ساری نیز همچنان افتتاح نشده اند. جنگل ها نیز همچنان میزبان انبوه زباله ها هستند.
سازمان حفاظت از محیط زیست نیز با ناامید شدن از اجرای طرح های گردشگری، به جهت جلوگیری از نسل کشی پرندگان مهاجر از قوه قهریه استفاده کرده و در فریدونکنار، محمودآباد و بابلسر با شکارچیان بومی غیرمجاز برخورد می کند. در صورتی که با اجرای طرح های گردشگری پایدار می توان شکارچیان بومی را مشغول به کار کرد و رشد اقتصادی بوجود آورد.
مشکلات و راهکارها مشخص است و تنها می ماند نحوه مدیریت حسین‌زادگان در مسند استانداری مازندران؛ که اگر با برنامه ریزی و منسجم پیش برود، روزهای خوشی را برای مازندران رقم خواهد زد.