دیدار مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات با مدیرعامل شهرک‌های صنعتی مازندران

حرف آنلاین: در این دیدار حسینیان ضمن تبریک سال جدید، برنامه ها و ماموریتهای بسیج کارگری و شورای اندیشه‌ورز بسیج کارگری استان را تشریح و خواستار حضور فعال مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان در جلسات مربوطه شدند. در ادامه حسینیان خواستار اجرای برنامه‌های ماندگار و اثربخش در جامعه کارگری ازقبیل یادواره های استانی شهدای […]

حرف آنلاین: در این دیدار حسینیان ضمن تبریک سال جدید، برنامه ها و ماموریتهای بسیج کارگری و شورای اندیشه‌ورز بسیج کارگری استان را تشریح و خواستار حضور فعال مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان در جلسات مربوطه شدند.


در ادامه حسینیان خواستار اجرای برنامه‌های ماندگار و اثربخش در جامعه کارگری ازقبیل یادواره های استانی شهدای کارگری و برگزاری برنامه های فرهنگی متناسب با نیاز جامعه کارگری شدند و بیان داشتند چنانچه بتوان در شهرک‌های صنعتی کل استان زمین هایی جهت ساخت حوزه و پایگاه بسیج کارگری درنظر گرفت قطعا منشا برکات و اثرات ماندگاری خواهد بود.
در پایان مهندس امینی ضمن استقبال از اجرای برنامه های ویژه جهت حمایت از جامعه کارگری، اعلام کردند که با تمام توان در راستای ترویج فرهنگ بسیجی که منفعت آن در تولید و کارخودرانشان خواهد داد قدم برمیدارند.
مقررشد در جلسه های دیگر برنامه ها و کارهای اثرگذار ویژه جامعه کارگری بررسی و راه‌های اجرایی نمودن آن‌ها بررسی و جمع‌بندی لازم به‌عمل آید.