خاک مازندران نیازمند حمایت بیولوژیکی

دکتر غلامی استاد دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی ساری در همایش روز جهانی خاک که میزبانی اداره کل حفاظت از محیط زیست #مازندران برگزار شد، وضعیت لغزش خاک در این استان به نامناسب‌تر از استان‌های همجوار دانست.

دکتر غلامی استاد دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی ساری در همایش روز جهانی خاک که میزبانی اداره کل حفاظت از محیط زیست #مازندران برگزار شد، وضعیت لغزش خاک در این استان به نامناسب‌تر از استان‌های همجوار دانست.