یادداشت | حقوق ناشهروندی !

در جامعه ی شهری که در آن زندگی می کنیم هرکدام‌ از ما حقوقی داریم که به اصطلاح به آن می گویند حقوق شهروندی !

هرجایی هم که صحبت از حقوق و رعایت حقوق می آید اولین چیزی که به فکرمان خطور می کند این است که مسئولین باید حقوق شهروندی ما را رعایت کنند.

اما در صورتی که بسیاری از ما حقوق یکدیگر را رعایت نمی کنیم ،هیچ بلکه پایمال هم می‌کنیم.

یک روز عادی که در خیابان های شهر قدم بزنی هزار و یک از این ناحقی ها  را می‌بینید،

ماشینی که در پیاده رو پارک کرده و حق قانونی خود می داند که پارکینگ خانه اش ظرفیت ندارد و شهرداری پایان کار داده است و باید من و دیگری جواب این تخلف را بدهیم و پایمان هم درد نمیکند، از خیابان تردد کنیم.

از خیابان هم که برویم راننده ی بی اعصاب بوق می زند و فحشی را نثارمان می کند که پیاده رو را برای تو ساختند !

پشت ترافیک ماشین پشت سری که گویا دیرش شده می خواهد از روی همه ی ماشین‌ها بگذرد تا ترافیک را رد کند و چون لاین مقابل ترافیک ندارد می رود به آن سمت و با خودش می گوید چرا من در ترافیک باشم و تو براحتی بروی به کارهایت برسی لاین مقابل را هم دچار ترافیک می کند تا هردو لاین قفل شود و نه من ، نه او و نه خودش از ماندن در ترافیک حض کنیم!

ویا در پشت ترافیک با اینکه راننده می بیند خط عابر پیاده است اما با وقاحت تمام روی آن  می ایستد که من و دیگری چششمان کور به سختی از لابلای ماشین ها برویم.

زن همسایه هر ساعتی از روز که عشقش کشید زباله ی بو گندوی خود را جلوی درب می گذارد ،بعله او که نمی تواند تا ساعت ۹شب بوی تعفن زباله را در منزل تحمل کند ،ما باید کور شویم و تحمل کنیم!

ویا هرچیزی که گران می شود باز هم چشم ما کور و باید جور آن را بکشیم و چون فروشنده نمی تواند بعد از فروش این کالاهایی که در انبار دارد آنها را با قیمیت قبلی بخرد پس ما باید قیمت گزاف و چندین برابر را که از خرید قبلی اوست، پرداخت کنیم.

 

و وقتی در پیاده رو راه می رویم ،باید شاهد فضولات حیوانات خانگی شهروندان عزیز باشیم که جایی برای تخلیه نداشته و فرهنگ به همراه  داشتن پاکت جمع آوری فضولات را ندارند  و تاوان این را هم ما باید پس بدهیم!

 

و ،و، و های دیگری که هر روز حقوق همدیگر را رعایت نمی کنیم و مدعی حقوق شهروندی نیز هستیم که خیلی از ما ها نمی دانیم حقوق شهروندی چیست خوردنی است یا بردنی!

 

 

حسین فاطمی