مدیرکل آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای مازندران خبر داد؛

تسهیل صدور مجوز تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد در مازندران

حرف آنلاین: مدیرکل آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای مازندران با اشاره به تسهیل‌گری در صدور مجوز تاسیس آموزشگاه‌های آزاد از سال گذشته، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 145 متقاضی بخش خصوصی درخواست مجوز تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد برای سرمایه‌گذاری 493 میلیارد ریالی داشتند.

سید حسین درویشی در جلسه هیات نظارت آموزشگاه‌های آزاد استان بیان کرد: گسترش آموزش ها و مهارت های فنی و حرفه ای و نیاز به افراد ماهر وکارآفرین از اولویت و اهمیت فراوانی برخوردار است و تامین نیاز کشور به نیروی ماهر با در نظر گرفتن اعتبارات و امکانات دولتی مقدور نمی باشد.

وی اظهار داشت: هدف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و تبع آن اداره کل مازندران در جذب بخش خصوصی ، سرمایه گذاری و مشارکت برای گسترش اجرای آموزش های مهارتی در جامعه می باشد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران با اشاره به تسهیل‌گری در صدور مجوز تاسیس آموزشگاه های آزاد از سال گذشته گفت : از ابتدای سالجاری تا کنون 145 متقاضی درخواست مجوز تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نمودند که میزان سرمایه گذاری برای تاسیس ، تجهیز و راه اندازی این آموزشگاهها بیش از 493 میلیارد ریال می باشد.

درویشی عنوان کرد: از تمامی آموزشگاه های آزاد استان انتظار داریم که با آموزش های مهارتی و تخصصی خود بتوانند با ارتقای دانش و مهارت های افراد، سهم عمده ای را در کاهش بیکاری جامعه ، ایفا و به توسعه اقتصادی و اجتماعی استان کمک کنند زیرا آموزش های فنی و حرفه ای علاوه بر جنبه اقتصادی در بهبود فضای کسب و کار ، به جنبه اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز تاثیر مثبت می گذارد.