بهره‌برداری و اجرای ۶۰ پروژه آب منطقه‌ای مازندران

مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران از بهره‌برداری و اجرای ۶۰ پروژه در قالب ۱۸ طرح در هفته دولت سال جاری خبر داد.  محمدابراهیم یخکشی با اشاره به سرمایه‌گذاری حدود ۷۰ میلیارد تومانی دولت در اجرای این پروژه‌ها گفت: تلاش شد که اجرای هریک از آن‌ها در کمتر از ۲ سال به اتمام برسد. مدیرعامل آب منطقه‌ای […]

مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران از بهره‌برداری و اجرای ۶۰ پروژه در قالب ۱۸ طرح در هفته دولت سال جاری خبر داد. 

محمدابراهیم یخکشی با اشاره به سرمایه‌گذاری حدود ۷۰ میلیارد تومانی دولت در اجرای این پروژه‌ها گفت: تلاش شد که اجرای هریک از آن‌ها در کمتر از ۲ سال به اتمام برسد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران افزود‌: در سال جاری پروژه‌های متنوعی در هفته دولت بهره‌برداری و یا اجرا می‌شود که این پروژه‌ها شامل پروژه‌های تأمین آب ازجمله مرمت و بازسازی آب‌بندان‌ها، پروژه‌های توزیع و انتقال آب شامل بندهای انحرافی و کانال‌های انتقال آب آن‌ها و همچنین ایستگاه پمپاژ، پروژه‌های تأمین آب شرب شامل اجرای خط انتقال آب شرب و احداث تصفیه‌خانه و پروژه‌های مهندسی رودخانه شامل احداث دیواره حفاظتی و تثبیت بستر و پروژه‌های مطالعات پایه منابع آب شامل حفاری چاه‌های پیزومتری و بازسازی ایستگاه آب و هواشناسی بوده که این پروژه‌ها در مناطق مختلف استان اجرا شد.

ایشان در پایان تأکید کرد تا پایان سال جاری، ده‌ها پروژه دیگر این شرکت با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال با حضور مقامات کشوری و یا استانی افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد.