انتقال ۴ راس گوزن از مازندران به استان یزد

۴راس مرال از پناهگاه حیات وحش سمسکنده به استان یزد منتقل شد.

به گزارش حرف آنلاین ؛ روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد: در چارچوب مدیریت گونه‌های جانوری تحت تکثیر و اسارت و به منظور تامین مولد برای مراکز تکثیر و پرورش گونه‌های جانوری و باغ‌های وحش،۴راس مرال از مرکز تکثیر در اسارت پناهگاه حیات وحش سمسکنده ساری زنده گیری و به دهکده حیات وحش در شهرستان مهریز استان یزد منتقل شد.

بر اساس گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران این ۴ راس شامل ۲ مرال نر و ۲ مرال ماده بوده است.

در طی سال های۱۴۰۰و ۱۴۰۱، سه مرحله انتقال مرال از مازندران برای سه مرکز در دو استان آذربایجان غربی و یزد به تعداد ۱۲راس (شامل ۶نر و ۶ماده) زنده گیری و منتقل شدند.