افتتاح دفتر انجمن علمی طبیعت‌گردی در نوشهر

حرف آنلاین: با حکم رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران دفتر انجمن علمی طبیعت‌گردی منطقه مازندران در نوشهر افتتاح شد. با حضور دکتر جواهرزاده رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران، فلاحت دبیر سفرهای استانی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، شرکت توسعه رفاه خزر به نمایندگی سیدابراهیم موسوی و با همکاری محسن کیاکجوری به عنوان دفتر […]

حرف آنلاین: با حکم رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران دفتر انجمن علمی طبیعت‌گردی منطقه مازندران در نوشهر افتتاح شد.

با حضور دکتر جواهرزاده رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران، فلاحت دبیر سفرهای استانی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، شرکت توسعه رفاه خزر به نمایندگی سیدابراهیم موسوی و با همکاری محسن کیاکجوری به عنوان دفتر منطقه ای انجمن علمی طبیعت گردی شمال نوشهر معارفه شد.

ضمنا با حکم رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران، شرکت توسعه رفاه خزر به عنوان نماینده شمال کشور، به عضویت این انجمن درآمد.