افتتاحیه ستاد انتخابات جبهه انقلاب اسلامی مازندران در ساری