برارزاده خبر داد:

استفاده آبفا مازندران از سامانه اطلاعات جغرافیایی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها

مدیرعامل شرکت آبفا مازندران گفت: این شرکت در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها از امکانات سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده می کند.

به گزارش حرف آنلاین،  بهزاد برارزاده مدیرعامل آبفا مازندران در همایش سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) اظهار داشت: GIS نظیر دائره المعارف است که هر نهاد و ارگانی جهت رسیدن به اهداف و برنامه نیاز ضروری به آن دارد.

وی به اشتراک گذاری تجربیات نحوه استفاده از این سامانه با استان‌های دیگر اشاره کرد و افزود: تاکنون از این سامانه در حوزه بهره برداری،  شبکه انتقال ، طرح های عمرانی و رفع موانع استفاده شده است.

در  بخش دیگری از این همایش، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک شرکت آب و فاضلاب کشور نیز فناوری اطلاعات را در ارائه خدمات به مشترکین مهم ارزیابی کرد و گفت: خدمت‌رسانی به مردم به استفاده از فناوری اطلاعات تسهیل شده و شرکت آب و فاضلاب نیز جهت ارائه خدمات به مشترکین با فناوری اطلاعات پشتیبانی می شود.

به گفته شهریار بهارلوی یکی از وظایف اصلی در این حوزه، افزایش کیفیت در ارائه خدمات است که GIS نقش بسزایی در آن دارد.

بهارلویی، مسولیت راه اندازی و بهره‌برداری از GIS را واحد فناوری اطلاعات بیان کرد و اظهار داشت: کمترشدن هزینه ها و رشد کیفیت خدمت‌رسانی از مزایای استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی است که در نهایت منجر به رضایت مردم از خدمات می‌شود.

محرابی دبیر شورای راهبری و مسئول GIS آبفا کشور هم در این همایش سامانه اطلاعات جغرافیایی را ابزاری مهم در فناوری اطلاعات اعلام کرد و گفت: GIS خدمات گسترده ای به نهادها و سازمان های مختلف در اجرای برنامه ها و خدمات‌رسانی ارائه می‌کند.

همایش استانی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) با حضور مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک، مشاور مدیرعامل شرکت مهندسی آبفاکشور، دبیر شورای راهبری و مسئول  GIS  شرکت مهندسی آب  وفاضلاب کشور، مدیران و کارشناسان GIS  استانها، مدیرعامل، معاونان، مدیران و کارشناسان ستادی و امور آب و فاضلاب مازندران برگزار شد.

قدردانی از از فعالان واحد GIS شرکت آبفا مازندران پایان‌بخش این همایش بود.