آیا معیشت مهمترین دلیل عدم فرزندآوری است؟

دکتر ابراهیم اندرخورا روانشناس و مشاور خانواده تاکید دارد که معیشت یکی از دلایل کاهش فرزندآوری است اما مهترین دلیل آن نیست. وی همچنین دلایل تمایل خانواده‌های ایرانی برای نگهداری حیوانات را در این ویدئو تشریح می کند.