آرزو شهمیری ورزشکار معلول جسمی حرکتی دارنده مدال طلای المپیک ویژه

آرزو شهمیری ورزشکار معلول جسمی حرکتی اهل شهرستان ساری موفق شد مدال طلای رشته بوچی در المپیک ویژه برلین آلمان را کسب کند.

عکس و تصویر: مهدی خان زمانی