قطار گردشگری؛ ریل گذاری آینده ایرانگردی

قطار گردشگری؛ ریل گذاری آینده ایرانگردی

تور قطار گردشگری فقط وسیله حمل و نقل نیست بلکه خود راه آهن طبیعت‌هایی دارد که جاذبه گردشگری دارد. گردشگری راه‌آهن ایران، یا آنچه از آن تور قطار گردشگری نیز یاد می‌شود، عنوان مجموعه گردش‌هایی است که در آن قطار[ادامه خبر]