مدیرکل امور مالیاتی مازندران به تقارن فرصت قانونی ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی فصل بهار ۹۸ با هم‌زمانی ارائه الکترونیکی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری، گفت: کلیه مشمولین فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی ارزش‌افزوده دوره بهار ۹۸ تا ۱۵ تیرماه جاری فرصت دارند.

 علی‌اکبر حمزه‌ای در کمیته پیاده‌سازی سامانه سنیم اظهار داشت: انجام به‌موقع تکالیف قانونی به مودیان محترم هم استانی امکان بهره‌مندی از تمامی خدمات و معافیت‌های ارائه‌شده در قانون را می‌دهد و همچنین از برخورداری جرائم قانونی جلوگیری خواهد کرد. به گفته وی، مشمولین اعلام‌شده باید مالیاتی که در مراکز خدماتی و فروشگاهی تحت عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده از مردم و مشتری اخذ می‌کنند را طی اظهارنامه مالیاتی در فرصت‌های اعلام‌شده به‌حساب دولت واریز نمایند. وی همچنین با اشاره به سامانه www.evat.ir افزود: تمامی اطلاعات مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده و چگونگی پرداخت آنلاین مالیات در این سامانه موجود می‌باشد و مودیان محترم می‌توانند نسبت به ارائه اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش‌افزوده فصل بهار ۹۸ تا ۱۵ تیرماه جاری اقدام نمایند. حمزه‌ای همچنین به کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری توصیه نمود تا نسبت به ارائه اظهارنامه عملکرد سال ۹۷ خویش اقدام نموده و تا پایان تیرماه به سامانه www.tax.gov.ir مراجعه و اظهارنامه خویش را تسلیم نمایند.