مدیر آب منطقه‌ای شهرستان‌های قائم‌شهر ، جویبار ، سوادکوه ، سوادکوه شمالی و سیمرغ اظهار داشت : به‌منظور جلوگیری از هرگونه خسارت ناشی از سیل در آینده تاکنون ۵۵ کیلومتر از رودخانه تلار و سیاه‌رود لایروبی و اصلاح مسیر آن انجام‌شده است .هادی نیک‌اختر در گفت‌وگو با ایرنا افزود : بعد از سیلاب اواخر سال گذشته و اوایل امسال با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در رودخانه تلار و سیاه‌رود اصلاح مسیر و لایروبی بیش از ۵۵ کیلومتر انجام شد که همچنان ادامه دارد.

وی با اعلام اینکه کانون سیل در شهرستان سیمرغ و شهر زیرآب بوده است ، گفت : از ۲۲ کیلومتر مسیر رودخانه تلار در شهرستان سیمرغ ۱۳ کیلومتر اصلاحات انجام شد ، در شهر زیرآب هم ۶ کیلومتر ساماندهی و ۲ کیلومتر دیوار سازی آن انجام و بقیه در حال انجام است .مدیر آب منطقه‌ای قائم‌شهر افزود : با توجه به این‌که تمامی نقاط آسیب‌پذیر در شهرستان سیمرغ و شهر زیرآب شناسایی و کار لایروبی و اصلاح انجام‌شده ، در سیلاب احتمالی آینده هیچ‌گونه خطری منطقه را تهدید نخواهد کرد .

نیک‌اختر با بیان اینکه از ۱۰ کیلومتر مسیر رودخانه تلار در شهر بهنمیر هم اصلاح مسیر برای چهار کیلومتر انجام‌شده و بقیه در حال انجام است ،  گفت : از ۱۶ کیلومتر مسیر رودخانه تلار در شهرستان قائم‌شهر هم اصلاح مسیر ۲ کیلومتر انجام شده است.وی توضیح داد : از ۲۰ کیلومتر مسیر رودخانه تلار در سوادکوه شمالی هم ۲ کیلومتر و از هشت کیلومتر مسیر رودخانه آپن هم هفت کیلومتر اصلاح شده است و بقیه کار در حال انجام است.این مسئول در خصوص لایروبی رودخانه سیاه‌رود هم گفت که بعد از سیلاب اواخر سال گذشته و اوایل امسال لایروبی ۶ کیلومتر از محدوده شهری و سه کیلومتر از محدوده روستایی رودخانه سیاه‌رود در شهرستان قائم‌شهر انجام‌شده است .

وی افزود : از ۱۸ کیلومتر مسیر رودخانه سیاه‌رود در شهرستان جویبار هم ۹ کیلومتر لایروبی شده و ۶ کیلومتر هم در حال لایروبی است.طول رودخانه تلار از گدوک تا بهنمیر ۱۶۳ کیلومتر است .