دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور از تخریب چهار ویلای غیرمجاز در بخش بلده نور خبر داد و گفت: ارزش تقریبی این ویلاها مجموعاً بیش از ۳۲ میلیارد ریال ارزیابی شده است.
به گزارش حرف به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، قنبر قنبری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور در این خصوص اظهار کرد: با توجه به اینکه اقدام قبلی جهت تخریب چهار ویلای غیرمجاز در روستای تاکر بخش بلده، به جهت مقاومت مالک محقق نشده بود، در تاریخ ۲۶/۶/۹۸ بعد از حدود بیش از دو ماه با هماهنگی نیروی انتظامی و حضور دادستان و ریاست دادگستری شهرستان همچنین فرماندهی منطقه انتظامی با اعزام ۱۲۰ مامور در محل حاضر و با دو دستگاه لودر اقدام به قلع و قمع همه مستحدثات شد.
وی یادآور شد: متخلف با وصف تخریب دیوارها در سال گذشته، مجددا اقدام به تکمیل کامل ویلاها کرده وبه تعدادی از اشخاص واگذار نموده بود.
قنبری ارزش هریک از ویلاها را بیش از هشت میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: به جهت استحکام ساختمانها عملیات تخریب بیش از پنج ساعت طول کشید.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور خاطرنشان کرد: در همان تاریخ به اتفاق رئیس حوزه قضایی، دادستان و رئیس منابع طبیعی شهرستان در شرکت شن سازان هراز که حکم قلع و قمع اعیانی های آن به جهت ساخت و ساز در خارج از محدوده پروانه صورت گرفته بود در محل حاضرشده و با انتقال مالکیت کل اعیانی از سوی شرکت محکوم علیه به منابع طبیعی جهت بهره برداری لازم از سوی شرکت محکوم علیه موضوع موقتا حل و فصل شد.