۴۴ کیلومتر از سواحل شهرهای رامسر و تنکابن حدنگاری شد

نوشهر – خبرنگار حرف: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران -نوشهر در جمع دادستان، فرمانداران و روسای ثبت و منابع طبیعی رامسر و تنکابن اعلام کرد:برای نخستین بار در شمال کشور ۴۴ کیلومتر از سواحل شهرهای تنکابن و رامسر حد نگاری شد .سید وجیه اله موسوی افزود : این حدنگاری به صورت رسمی انجام […]

4

نوشهر – خبرنگار حرف: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران -نوشهر در جمع دادستان، فرمانداران و روسای ثبت و منابع طبیعی رامسر و تنکابن اعلام کرد:برای نخستین بار در شمال کشور ۴۴ کیلومتر از سواحل شهرهای تنکابن و رامسر حد نگاری شد .سید وجیه اله موسوی افزود : این حدنگاری به صورت رسمی انجام پذیرفت و مقرر شدابتدا نقشه جات مربوطه در بانک کاداستر(حدنگاری) ادارات ثبت ،تثبیت گردد.وی تصریح کرد : بزودی سند اراضی حریم و مستحدث ساحلی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور صادر خواهد شد .طول سواحل غرب مازندران در حدود ۱۴۴کیلومتر است .