۲۹۰ میلیارد ریال از مطالبات موسسات درمانی مازندران پرداخت شد

مدیرکل بیمه سلامت مازندران از پرداخت حدود ۲۹۰ میلیارد ریال مطالبات مؤسسات درمانی طرف قرارداد استان خبر داد. رسول ظفرمند اظهار داشت: با تخصیص اعتباری حدود ۲۹۰ میلیارد ریال از سوی سازمان بیمه سلامت ایران به بیمه سلامت استان مازندران، مطالبات سال ۹۸ مؤسسات درمانی طرف قرارداد شامل سطح یک روستایی، پزشکان خانواده شهری و […]

مدیرکل بیمه سلامت مازندران از پرداخت حدود ۲۹۰ میلیارد ریال مطالبات مؤسسات درمانی طرف قرارداد استان خبر داد.
رسول ظفرمند اظهار داشت: با تخصیص اعتباری حدود ۲۹۰ میلیارد ریال از سوی سازمان بیمه سلامت ایران به بیمه سلامت استان مازندران، مطالبات سال ۹۸ مؤسسات درمانی طرف قرارداد شامل سطح یک روستایی، پزشکان خانواده شهری و مؤسسات خصوصی نظیر: بیمارستانهای خصوصی، پزشکان متخصص، داروخانه ها ، آزمایشگاه و رادیولوژی و … پرداخت شد.
مدیرکل بیمه سلامت استان با بیان این که این اداره کل سالانه بالغ بر هفت هزار میلیارد ریال بابت هزینه درمان بیمه شدگان سلامت در استان پرداخت می نماید ، افزود: پرداخت منظم اخیر مطالبات مؤسسات طرف قرارداد با اداره کل بیمه سلامت مازندران ، نشان دهنده پیگیری های ارزشمند مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور و ایجاد یک انضباط مالی در بیمه سلامت است که یقیناً تأمین اعتبارات مورد نیاز سازمان بیمه سلامت موجب رضایتمندی هرچه بیشتر مؤسسات درمانی ، مردم و بیمه شدگان خواهد شد.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران در ادامه افزود: در پرداختهای اخیر مبلغ ۳۷ میلیارد ریال مربوط به ۸۰ درصد علی الحساب شهریور ۹۸ سطح یک روستایی، ۴۷ میلیارد ریال بابت ۸۰ درصد علی الحساب مهر ۹۸ پزشکان خانواده شهری، ۵۷ میلیارد ریال بابت تسویه مرداد ماه مؤسسات خصوصی شامل : بیمارستانهای خصوصی، آزمایشگاهها، رادیولوژی ها، پزشکان متخصص و ۱۰۵ میلیارد ریال علی الحساب سطح یک روستایی مربوط به سه ماهه نخست ۹۸ و ۴۰ میلیارد ریال به داروخانه های خصوصی سطح استان پرداخت شد.
ظفرمند در پایان افزود: حدود نیمی از جمعیت استان مازندران تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که به آنها در قالب پنج صندوق بیمه‌ای شامل بیمه سلامت همگانی، بیمه ایرانیان، بیمه روستایی، بیمه کارکنان دولت و سایر اقشار خدمات رسانی می شود. همچنین این اداره کل جهت خرید خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان با بیش از ۲ هزار و سیصد مؤسسه درمانی در سطح استان طرف قرارداد است.