کیوی مازندران برگشت نخورد

یوسفی منش ناظر گمرکات مازندران در نشست خبری به مناسبت روز جهانی گمرک با اظهار اینکه برگشت محموله‌های کیوی صادراتی را در استان نداشتیم، گفت: این محموله از دیگر مناطق صادر شده است. وی از وجود ۷۸ دستگاه خودرو لوکس وارداتی در گمرک استان خبر داد و گفت: این دستگاه‌ها توقیفی و تملکی هستند و […]

یوسفی منش ناظر گمرکات مازندران در نشست خبری به مناسبت روز جهانی گمرک
با اظهار اینکه برگشت محموله‌های کیوی صادراتی را در استان نداشتیم، گفت: این محموله از دیگر مناطق صادر شده است.
وی از وجود ۷۸ دستگاه خودرو لوکس وارداتی در گمرک استان خبر داد و گفت: این دستگاه‌ها توقیفی و تملکی هستند و به دستگاه‌های مختلف نامه زدیم و منتظر حکم سازمان اموال تملیکی هستیم.

خبرنگار: لاله انگورج تقوی