کنترل کرونا جزء با مشارکت مردم امکان پذیر نیست

جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا شهرستان ساری به ریاست رضایی فرماندار مرکز استان مازندران برگزار شد. ‎ عباسعلی رضایی در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا شهرستان ساری با تاکید بر ضرورت همراهی بازار و اصناف در اجرای دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا ، گفت: قدردان همکاری اصناف و شهروندان در […]

جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا شهرستان ساری به ریاست رضایی فرماندار مرکز استان مازندران برگزار شد. ‎ عباسعلی رضایی در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا شهرستان ساری با تاکید بر ضرورت همراهی بازار و اصناف در اجرای دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا ، گفت: قدردان همکاری اصناف و شهروندان در اعمال محدودیت‌های جدید هستیم بی تردید مقابله و مواجهه با ویروس منحوس کرونا و مدیریت این بیماری جزء با مشارکت و همراهی آحاد مردم فهیم شهرستان و همکاری همه نهادها، اصناف، بازاریان و دستگاه های اجرایی امکان پذیر نبوده و نمی توان انتظار داشت بدون حضور همیشگی هم شهریان عزیز ، بر این بحران فائق آمد.